Як стати членом ЗОСППР «Потенціал»

Згідно зі статтею 5 «Членство в Cоюзі, права та обов’язки членів Cоюзу» cтатуту ЗОСППР «Потенціал»:

Членами Союзу можуть бути роботодавці - юридичні особи (підприємства, установи, організації) або фізичні особи - підприємці, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб, які підтримують Статут Союзу, беруть участь у виконанні його мети та завдань, виконують зобов'язання Союзу у сфері соціально-трудових відносин, сплачують вступні та членські внески у порядку, визначеному Положенням про розмір та порядок перерахування внесків в структурі Союзу.

Прийом у члени Союзу здійснюється за письмовою заявою роботодавця. Разом з письмовою заявою роботодавець подає реєстраційну картку встановленого зразку. Рішення про прийом у члени Союзу приймає Президія Ради Союзу.

Членство у Союзі підтверджується посвідченням встановленого зразка, затвердженого Радою Союзу.

Всі члени Союзу мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Союзу незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

Члени Союзу мають право:

 • на захист Союзом своїх прав та інтересів у відносинах з професійними спілками;, органами державної влади, місцевого самоврядування, у тому числі під час здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

 • вносити пропозиції щодо необхідності звернення Союзу до органів державної влади, місцевого самоврядування, професійних спілок з усіх проблемних питань, які перешкоджають його діяльності;

 • вносити пропозиції щодо формування соціально-економічної політики регіону та держави;

 • представляти інтереси членів Союзу в органах державної влади та місцевого самоврядування, створюваних ними радах і комісіях, робочих групах;

 • представляти інтереси членів Союзу в управлінні Фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, в органах соціального діалогу, у переговорах та консультаціях з питань врегулювання соціально-трудових відносин;

 • отримувати від Союзу консультації, експертні висновки та рекомендації;

 • брати участь у діяльності Союзу в обсязі та формах, передбачених цим Статутом;

 • обирати та бути обраним до керівних або контролюючих органів Союзу;

 • брати участь в управлінні Союзом у порядку, передбаченому Статутом;

 • брати участь у реалізації програм Союзу та заходах, організованих Союзом;

 • вносити заяви та пропозиції на розгляд керівних органів Союзу, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;

 • розміщувати свої матеріали, рекламу, оголошення на інформаційному порталі (сайті) Союзу;

 • надавати будь-яку допомогу Союзу.