Про нас

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців «Потенціал» та Запорізька обласна федерація роботодавців є репрезентативними громадськими організаціями роботодавців, які об’єднують провідні підприємства, організації, бізнесові структури та територіальні і галузеві організації роботодавців.

ЗОСППР «Потенціал» та ЗОФР представляють і захищають права та інтереси роботодавців, впливають на формування економічної та соціальної політики у регіоні, ведуть діалог з соціальними партнерами, активно співпрацюють з представниками громадського сектору.

Члени ЗОСППР «Потенціал» та ЗОФР представляють майже усі галузі промисловості та сфери підприємницької діяльності, серед яких металургія, машинобудування, авіабудування, АПК, енергетика, торгівля, наука, будівництво, транспортна сфера та інфраструктура, харчова промисловість та інші.

ЗОСППР «Потенціал» заснований 40 провідними промисловими підприємствами області 14 вересня 1990 року з метою підвищення ефективності суспільного виробництва, захисту законних прав та інтересів виробників товарів і послуг, консолідації їх діяльності, спрямованої на формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. ЗОСППР «Потенціал» є колективним членом Федерації роботодавців України, яка вирішує всі завдання бізнес-середовища на рівні Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Членами ЗОСППР «Потенціал» можуть бути роботодавці – юридичні особи (підприємства, установи, організації) або фізичні особи-підприємці, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб, які підтримують Статут Союзу, беруть участь у виконанні його мети та завдань, виконують зобов'язання Союзу у сфері соціально-трудових відносин, сплачують вступні та членські внески у порядку, визначеному Положенням про розмір та порядок перерахування внесків в структурі Союзу.

Пріоритетними напрямками роботи для організації є:

  • Участь у соціальному діалозі між Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою міською радою і Запорізькою обласною радою профспілок, у порядку і на умовах, визначених законодавством, угодами територіального рівня з метою вироблення та реалізації державної і регіональної економічної, соціальної політики, регулювання трудових відносин задля забезпечення розвитку економіки та соціальної стабільності в суспільстві

  • Збалансування прав контролюючих органів у сфері праці та суб’єктів господарювання через зміни законодавства шляхом участі у роботі постійних комісій при Запорізькій обласній державній адміністрації, Запорізькій міський раді та на рівні районних адміністрацій м. Запоріжжя.

  • Участь у формуванні кадрового потенціалу на підприємствах регіону.

  • Формування політики підтримки розвитку професійної підготовки за природничими та технічними спеціальностями, забезпечення партнерства роботодавців і навчальних закладів у підготовці та реалізації програм професійного навчання, запровадження нових форм співпраці компаній і навчальних закладів, впровадження експериментальних програм підготовки кваліфікованих робітників, зокрема, за дуальною системою навчання тощо.

  • Надання практичної допомоги підприємствам всіх форм власності, малому та середньому бізнесу, в питаннях їх захисту через постійний моніторинг законопроектів, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно правових актів шляхом ініціювання змін та доповнень до вказаних документів.